Betydningen av ESG i Næringslivet
I dagens verden er det å drive næringsvirksomhet ikke lenger bare om å generere økonomisk gevinst. Samfunnet forventer at bedrifter tar ansvar utover det å rapportere sine finansielle resultater. I denne konteksten har begrepet ESG (Environmental, Social, and Governance) kommet i forgrunnen. ESG representerer de tre sentrale faktorene som brukes for å måle bærekraft og sosiale effekter av en investering i et selskap eller business. La oss dykke d...